اهورا کــوچـولوی مــن

اهورا جان 19 ماهگی مبارک...

اهورای کوچکم!!!! این روزها برام مفهوم زندگی کفش های کوچولوئیه که پس و پیش وسط حال افتادن....     این روزها برام معنای زندگی قطعات لگو است که هرجای خونه که میری بالاخره یکیش کف پات رو نوازش میده....     این روزها برام طعم زندگی مزه غذاهاییه که تو برام تو قابلمه هات درست می کنی ...     این روزها برام صدای زندگی پیچیدن صدای طبلت تو خونه ست که بی وقفه داری روش میکوبی....        این روزها برام لذت زندگی شنیدن صدای دست و  پای کوچکت روی فرش های خونه است.....     این روز...
20 آذر 1393
1