اهورا کــوچـولوی مــن

یک روز زیبای زمستانی...

پسر خوب و مهربونم... چند وقتی میشد که به خاطر شلوغ بودن سر بابا و البته من ، نمی تونستیم بریم تبریز...اما هوای سرد این روزا و فکر خرید زمستونی بهانه ای شد برای داشتن یه روز قشنگ و پر از خنده... واقعا بهمون خوش گذشت!!!!             ...
26 آذر 1394

به بهانه 31 ماهگی دلبندم...

عاشق دنیای خودم هستم...دنیای مادری !!!! دنیایی که متعلق به خودم نیستم... همه جا حضور کسی را حس می کنم که آنقدر بی پناه است که آغوش من آرامش می کند!!!! آنقدر کوچک است که دست های من هدایتش می کند... آنقدر ضعیف است که شیره جان من پرورشش می دهد!!! دنیای مادری را دوست دارم... چون به بودنم معنا می دهد... چون ارزشم را به رخم می کشد!!!! و یادم می دهد، هزار بار بگویم «جانم» کم است برای شنیدن « مادر» از امانت خدایم... مادری را دوست دارم... هر چند در آیینه خودم را نمی بینم... آن زن خسته و کم خواب در قاب آیینه ها را تنها وقتی می ...
20 آذر 1394

اولین خانه سازی های اهورا...

پسرک مهربانم !!!! یادت باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداري حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند.... یادت باشد که دیگران را دوست بداري آن گونه که هستند، نه آن گونه که می خواهی باشند... یادت باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگري... یادت باشد که  اگر خود با خویشتن آشتی نکني هیچ شخصی نمی تواند تورا با خود آشتی دهد.... یادت باشد که خودت با خودت مهربان باشي .چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد... پسرکم یاد بگير که : با وقیح جدل نکني چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحت  را تباه می کند... از حسود دوری کني چون حتی اگر دنیا را هم...
16 آذر 1394

روزهای پاییزی پر برف...!!!!

دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست ... اگر برف بیاید هست ، اگر برف نیاید نیست ...!!! مثل دنیای من ... اگر تو باشی هستم ؛ اگر نباشی .......     و روزهای  غافلگیر کننده پاییزی پر از برف امسال که پسرم را ذوق زده کرده...!!!                     ...
11 آذر 1394

94/9/4

پسرک عزیزتر از جانم... امروز چهارشنبه 94/9/4 نظم قشنگی تو اعداد تاریخ وجود داره... اهورای من... نظم زندگیت استوار بر عشق و امید...   ...
4 آذر 1394
1