اهورااهورا، تا این لحظه 5 سال و 8 ماه و 9 روز سن دارد

اهورا کــوچـولوی مــن

شهریورت بخیر...

شهریور عاشق انار بود... اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد... آخر انار شاهزاده باغ بود...!!! تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود... می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است... اما هر بار تا ، می رسید ؛ فرصت شهریور تمام می شد... نه شهریور به انار می رسید و نه انار می توانست شهریور را ببیند... دانه های دلش خون شد و ترک برداشت... سال هاست انار سرخ است... سرخ از داغی و تندی عشق... و قرن هاست شه...
9 شهريور 1395
1