اهورا کــوچـولوی مــن

باغ وحش...

1396/3/4 13:51
نویسنده : نرگس
137 بازدید
اشتراک گذاری

پسرک ناز من ...

اینقدر عاشق حیواناتی که وصفش در چند جمله نمی گنجد...وقتی سبد پر از حیواناتت رو برمی داری ، ساعت ها با اونا مشغول میشی. ازشون نگهداری می کنی ، بهشون غذا می دی و گاهی حتی اونا رو به ما می فروشی و صدالبته چند دقیقه بعد به بهانه غذا دادن از ما پس می گیری شون.

 

باغ وحش

 

عاشق کارتون حیواناتی ، پازل حیوانات می خری ، در مورد طرز زندگی شون مدام سوال می پرسی و از دیدن شون سیر نمیشی ... با بابا قرار گذاشته بودیم که این بار که تهران رفتیم حتما تو رو ببریم به باغ وحش تا حیوونا رو از نزدیک ببینی...

و رفتیم و چقدر خوشحال بودی و چقدر بهت خوش گذشت...

ما هم از دیدن شادی تو شاد بودیم...خیلی شاد

 

باغ وحش

 

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

قفس شیرها...اهورا خیلی ترسیده انگار!!!!( با اینکه شیرها همشون خوابیده بودن)

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

 

باغ وحش

پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف