اهورا کــوچـولوی مــن

روزهای زندگی پسرم اهـــورا

تو باید باشی...

1396/5/20 22:59
نویسنده : نرگس
37 بازدید
اشتراک گذاری

تو باید باشی ...

تا صبح ، به خیر شود!!!

آفتاب در آسمان همه هست...

و روشنایی در روز...

تو باید باشی...

تا دلم گرم شود...

و چشمانم روشن !!!

روزهایت نیکو  پسرک مه رویم...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

تو باید باشی...

 

روزی که به دنیا آمدی ، سر و دل به تو دادم...

و اکنون تمام آن چیزی که درباره ی تو در سرم هست ،

ده ها کتاب می شود!!!

اما؛

تمام چیزی که در دل دارم، تنها دو کلمه است...

«دوستت دارم»

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر