اهورا کــوچـولوی مــن

روزهای زندگی پسرم اهـــورا

مهر به دل است...

1396/6/31 18:31
نویسنده : نرگس
48 بازدید
اشتراک گذاری

عزیزکم...

می گویند شهریور دارد تمام می شود...

و مهر در راه است!!

چه خوش خیالند!!

مهر برای ما مدت هاست که آغاز شده .

مهر تو که دوستت داریم؛

و مهر ما که دوست مان داری...

مهر به ماه نیست اهورایم...

به دل است!!!

 

مهر به دل است.

 

پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر